Hvad er et anpartsselskab og hvordan kan jeg sikre mig oprettelse af ApS?

Hvad er et anpartsselskab og hvordan kan jeg sikre mig oprettelse af ApS?

10. oktober 2022 Slået fra Af admin

Et ApS er en type forretningsenhed i Danmark. Den svarer til et selskab med begrænset ansvar (LLC) i USA. Et ApS skal have mindst én aktionær, og der er ingen grænse for det maksimale antal aktionærer. Den mindste aktiekapital for et ApS er 40.000 danske kroner. Et ApS kan være enten offentligt eller privat. 

Aktionærerne i et ApS hæfter for selskabets gæld op til størrelsen af deres respektive aktier. Ansvaret for de et ApS’ gæld kan ikke gøres gældende over for aktionærernes private aktiver 

Et ApS skal have en bestyrelse bestående af mindst tre medlemmer. Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige ledelse af selskabet 

Et ApS’ vedtægter skal godkendes af aktionærerne og indgivet til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 

Aktierne i et ApS er ikke offentligt handlet. Et ApS skal udarbejde et årsregnskab i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper 

Et ApS skal have hjemsted og en bosiddende direktør i Danmark. Det registrerede kontor er den adresse, hvortil officiel korrespondance fra de danske myndigheder sendes 

Navnet på et ApS skal slutte med “ApS” eller “A/S”. Navnet på et ApS må ikke være identisk med eller for enslydende med navnet på et andet selskab 

Så kunne du være interesseret i en oprettelse af ApS, så bør du tjekke nedenstående link, hvor du kan finde information om hvordan du bedst muligt kan sikre dig oprettelse af ApS.

Fordele ved oprettelse af ApS

Oprettelse af ApS kan være en god måde at beskytte dine personlige aktiver på og begrænse dit ansvar i tilfælde af virksomhedens gæld eller forpligtelser. Et ApS er en juridisk enhed, der er adskilt fra sine ejere, hvilket betyder, at ejerne ikke er personligt ansvarlige for virksomhedens gæld og forpligtelser. Dette kan give ro i sindet og beskyttelse i tilfælde af, at noget går galt med virksomheden.

En anden fordel ved at oprette et ApS er, at det kan hjælpe dig med at rejse kapital fra investorer. Et ApS er en mere attraktiv investeringsmulighed end en enkeltmandsvirksomhed eller et partnerskab, da investorerne ikke hæfter personligt for virksomhedens gæld og forpligtelser. Dette kan gøre det lettere at rejse den nødvendige midler til at udvikle din virksomhed.

En anden fordel ved at oprette et ApS er, at det kan give skattefordele. Et ApS beskattes som en separat enhed, hvilket betyder, at du kan drage fordel af visse skattelettelser og fradrag. Dette kan bidrage til at reducere den samlede skattebyrde for din virksomhed og forbedre din bundlinje.

Samlet set kan oprettelse af ApS være en god måde at beskytte dine personlige aktiver, begrænse dit ansvar og rejse kapital på. Det kan også give skattefordele og hjælpe dig med at udvikle din virksomhed. Hvis du overvejer at starte en virksomhed, kan oprettelsen af et ApS være det rigtige valg for dig.