Valg af anlæg og dating side

10. maj 2017 Slået fra Af admin

Hvilket anlæg har jeg brug for?  Hvilken dating side har du brug for? Svaret findes måske i dette indlæg: http://forum.woman.dk/debatten/sex/hvilken-dating-side-er-den-bedste-i-2018-jeg-har-fundet-ud-af-det-der-netdating-for-jer

Solvarmeanlægget kan enten levere varme til dit varme brugsvand eller være et såkaldt kombineret anlæg, der leverer varme til både dit varme brugsvand og til rumopvarmningen.

I. Solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning Anlæg med separat solvarmebeholder

Anlægget består af en solfanger samt en solvarmebeholder med styring. I solvarmebeholderen er der en el-patron, som kan eftervarme det varme brugsvand om sommeren, så fyret kan slukkes. Om vinteren eftervarmes det varme brugsvand af det eksisterende fyr ved en varmevekslerspiral i toppen af beholderen.

Anlæg med solvarme-gaskedel eller solvarme-oliekedelunit

Solvarmebeholderen kan være sammenbygget med en gaskedel eller en oliekedel i en unit. Denne løsning kan vælges, når der samtidigt med solvarmeanlægget skal installeres et nyt fyringsanlæg (f.eks. når det gamle skal udskiftes)Anlægget dimensioneres normalt til på årsbasis at levere 50 til 70% af varmebehovet til varmt brugsvand.

Familier med et lille varmtvandsforbrug (f.eks. 2-3 familiemedlemmer og et gennemsnitligt varmtvandsforbrug under 150 liter pr. døgn) vælger som regel et mindre anlæg med f.eks 4-5 m² solfanger og en beholder på mellem 150 og 200 liter.

Familier med et større et større varmtvandsforbrug (f.eks. 4-6 familiemedlemmer og et gennemsnitligt varmtvandsforbrug over 150 lier pr. døgn) vælger som regel et anlæg med 5-7 m² solfanger og en beholder på mellem 200 og 300 liter.

II. Solvarmeanlæg til kombineret brugsvands- og rumopvarmning

Dette anlæg er for familier der udover solvarme til opvarmning af brugsvandet også ønsker solvarme til rumopvarmningen. Det kan f.eks. være, hvis der i forbindelse med gulvvarme i et badeværelsesgulv også er behov for rumvarme om sommeren. Anlægstypen kan så muliggøre, at man kan slukke fyret i sommerperioden.

Den mest almindelige anlægstype består af de samme komponenter som brugsvandsanlægget, men derudover er der en varmeveksler mellem solvarmeanlægget og centralvarme- anlægget, således at der kan leveres solvarme til centralvarmeanlægget, når solen skinner. Anlægget kan ligesom brugsvandsanlægget være sammenbygget med en gas- eller  oliekedel.

Ovennævnte anlægstype er ikke velegnet, hvis der ønskes et større tilskud af solvarme til rumopvarmningen i resten af året. I så fald kræves en anden type solvarmeanlæg, (se temaet om solvarme til rumopvarmning) der som regel er dyrere. Man skal ikke regne med at kunne dække mere end 10-20% af huset samlede årlige varmebehov.

Ydelsesberegning

Du kan foretage en beregning af et solvarmeanlægs ydelse hos dig selv ved at benytte beregningsprogrammet NetSol på www.solenergi.dk .