Tidslinje

17. september 2017 Slået fra Af admin

Siden vil blive omstruktureret.

For solvarmenyheder se aktuelt fra Dansk Solvarme Forenin

Ny handlingsplan og faktablade med nyttige informationer om solvarme

Ny side viser oplysninger om velydende mellemstore solvarmeanlæg.

Danmark

Tilskud til solvarme – Renoveringspuljen

20. marts 2009

Fra fredag d. 20. marts er der på hjemmesiden www.boligforbedringer.dk information om renoveringspuljen på 1,5 mia kr. Se mere om tilskud til solvarme her

Læs pressemeddelelsen fra Dansk Solvvarme Platform

Ny solvarmekalkulator

6. februar 2008

Med den nye solvarmekalkulator på Solvarmecenter.dk kan du udregne ydelse og økonomi for mellemstore solvarmeanlæg.

Solvarmemarkedet i DK er vokset kraftigt

30. oktober 2007

Kun et år tidligere (1996) har der været solgt så mange solfangere i Danmark, og markedsudviklingen er dermed tilbage på rette spor: Udviklingen i Danmark følger nu – noget forsinket – udviklingen i verden omkring os. se mere

Ny folder om solvarmeøkonomi fra Dansk Solvarme Forening

28. september 2007

DSF har inden for rammerne af projektet ”Solvarmebeviser” udarbejdet en folder, der beskriver den positive brugerøkonomi, der er knyttet til solvarme ved samtidig udskiftning af olie-/gaskedel og/eller varmtvandsbeholder. se folder

Ny strategi for uvikling og forskning indenfor solvarme

21. maj 2007

Energistyrelsen og Energinet.dk har fået udarbejdet en ny strategi for forskning og udvikling indenfor solvarme. Status delen giver en oversigt over en lang række solvarmeanvendelser Se stategien

(kilde: Ellehauge & Kildemoes

 

Salget af solvarmeanlæg på vej op

6. november 2006

Selvom der ikke længere føres statistik over solvarmesalget i Danmark anslås det at solvarmesalget er højere end salget i 2001, hvor der stadigt var tilskud. Det forøgede salg skyldes de højere oliepriser og de nye energirammer i bygningsreglementet som kan overholdes ved hjælp af solvarmeanlæg.

(kilde: Ellehauge & Kildemoes)

 

Ny brochure fra Dansk Solvarme Forening

10. oktober 2005

Dansk Solvarme Forening har fremstillet en brochure med titlen “Solvarme – den manglende brik i Danmarks energipolitiske puslespil”. Brochuren distribueres i løbet af oktober/november måned 2005. En pdf version kan downloades her.

(kilde: Ellehauge & Kildemoes)

 

For tidligere nyheder

Gå til Nyhedsarkiv

 

 

Udlandet

2006 blev endnu et rekordår for solvarme i Europa.

2. juli 2007

Solvarmesalget i EU landene voksede i 2006 med 47% svarende til, at der i 2006 blev installeret 3 millioner m² solfangere. Dermed er 2006 endnu et rekordår. Pr. indbygger er det stadigt Østrig og Cypern der er ledende, men andre vækstmarkeder er kommet godt i gang. Heriblandt Frankrig, England, Irland, Polen og Slovakiet.

se pressemeddelelse fra Estif

se markedsrapport fra Estif

Intersolar vokser ud over alle bredder.

2. juli 2007

Solenergimessen “Intersolar” blev afholdt i Freiburg fra 21. til 23. juni med rekorddeltagelse af 32.000 besøgende og 600 udstillere i 10 messehaller. På grund af de tumultagtige scener på tilslutningsvejene og ved indgangen må næste års messe henlægges til München.

I lighed med tidligere fortsætter udviklingen med at solvarme er “mainstream” og promoveres af alle Europas førende producenter af kedler og opvarmningsudstyr.

Handlingsplan for solvarme i Europa

2. februar 2007

Den europæiske solvarmeforening ESTIF har udgivet en “action plan” for solvarme i Europa. Planen har som minimums mål at solvarmen i alle Europæiske lande i 2020 udbygges som i Østrig i dag, hvor 15% af alle huse har solvarme. Det ambitiøse mål for 2020 er 3,5 gange større og svarer til at der installeres 1m² solfanger pr. indbygger. I planen er der anbefalinger for hvilke politikker, der skal til for at gennemføre udbygningen. Download planen (5,4MB) eller læs planen her.